Hirdetmények

Tájékoztatás útfelújítás megkezdéséről

/data/file/2021/01/28/utfelujitas-godorhaza.pdf

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok összesített adatai

TÁJÉKOZTATÁS

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának polgármestere, Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Magyarszombatfa Község Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva, a 2021. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszer keretében benyújtott pályázatokat 2020. december 1. napján elbírálta.

„A” típusú
Pályázók száma: 3 fő
Támogatottak száma: 3 fő
Megítélt támogatás: 5.000 Ft/hó/fő

Az ösztöndíj időtartama a 2020/2021. tanév második féléve és a 2021/2022. tanév első féléve, a támogatás összesen 10 hónapra vonatkozik.

Magyarszombatfa, 2020. december 2.


Magyarszombatfa Község Önkormányzata

 

Helyi rendeletek

2020. évi költségvetés : https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg0ed3dr2eo1dt0ee9em0cj5ca2bw7ca0bx5cc8by1n

2018. évi zárszámadáshttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg0ed9dr6eo5dt2ee5em6cj1bz2cc7bx6by9ce8cd1i

Településképi rendelet : https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg1ed4dr1eo6dt1ee6em1cj4bz9bz4ca9cf2bx9cc4h

Falugondnoki szolgálat működésehttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed2dr1eo4dt9ee6em7cj0by5cf2ca5by2cd5bz2i

Reklámok, reklámhordozók elhelyezésének szabályaihttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg2ed5dr4eo3dt8ee7em2cj5bz0bx3bw2cb1bz0cd9p

Helyi népszavazás kezdeményezésehttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg3ed8dr7eo0dt1ee2em5cj6by7cb0ca5cf2cd3ca6m

Településfejlesztéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairólhttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed7dr2eo5dt8ee5em6cj1by8cd5cd4bz9ce2cf1c

Munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályaihttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg3ed6dr7eo6dt9ee2em3cj4by9ca4bz7cb8bz5ca6c

Egészségügyi alapellátási körzetekrőlhttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg5ed8dr9eo4dt1ee6em3cj8by1cd2cd5bz6cc5bw4g

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéshttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed5dr0eo1dt0ee5em0cj3bz8bx7bz2cb7ca2cb5c

Talajterhelési díjhttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed6dr3eo2dt1ee4em9cj6bx7cd8by1bw8ce9by8b

Helyi adókrólhttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg3ed2dr5eo4dt7ee2em7cj0bx7by8cd1cd8bw9cb4d

Avar és kerti hulladék nyílttéri égetésehttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg6ed1dr2eo3dt2ee7em8cj1bx2cc7bx6bw9bx2cd7m

Szociális rendelethttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg1ed4dr9eo4dt1ee4em7cj4cf3by2bz1bx0cd1j

Szervezeti és működési szabályzathttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg0ed7dr6eo1dt6ee1em0cj3bz8bx5bx8ce1bz0cb5c

Gyermekjóléti ellátásokhttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed3dr6eo3dt6ee5em0cj3cc6bz3cc0ce5bw8k

Szilárd hulladék közszolgáltatás kötelező igénybevételérőlhttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg7ed0dr3eo0dt1ee8em5cj0cc7bz0bz1by6cc7h

Közművelődési rendelethttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg9ed2dr9eo6dt7ee2em1cj8bx5cd0cd7bx0cf9bx2h

Helyi építési szabályzathttps://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed3dr6eo1dt8ee5em0cj1by0by1bw2bz9bw2bz5g

 

Testületi ülések szöveges beszámolója

/data/file/2020/12/08/20201005.doc

/data/file/2020/12/08/20200710.doc

/data/file/2020/12/08/20200122-es-30.doc

/data/file/2019/12/14/20191028-alakulo-ules.doc

/data/file/2019/12/14/20191205_1.doc

Nyertes pályázataink

Magyar Falu Program - Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

 /data/file/2020/12/08/elektronikus_irat_3200859317-1.pdf


EFOP-1.5.3-16-2017-00061 Humán szolgáltatások fejlesztése az Őrségben

Kedvezményezett neve Őriszentpéter Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma EFOP-1.5.3-16-2017-00061
Projekt címe Humán szolgáltatások fejlesztése az Őrségben
Szerződött támogatás összege 199.999.551 Ft,-
Támogatás mértéke (%- ban) 100
Projekt tartalmának bemutatása A 9 tagból álló konzorciumunk vezetője Őriszentpéter, a további tagok Ivánc, Bajánsenye, Hegyhátszentjakab, Kercaszomor, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Pankasz, Szalafő. Így konzorciumunk összesen 4137 fős lakosságszámmal rendelkezik. A térségben tapasztalható területi, illetve társadalmi különbségek problémájára reagálva projektünk fő céljaként tűzte ki ezen széthúzások csökkentését, a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítását, a közszolgáltatáshoz való hozzáférés javítását, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítését, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatását, a kultúrák közötti párbeszéd erősítését. További célunk olyan fejlesztési programot megvalósítani, amely képes orvosolni a helyi esélyegyenlőségi programokban megfogalmazott problémákat. A felhíváshoz illeszkedve részcéljainkként a következőket fogalmazzuk meg: szakemberhiány enyhítése, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon való megjelenésének ösztönzése, társadalom-szervező szerep erősítése a kisközösségek körében, vidék megtartó képességének hangsúlyozása, kultúrák találkozásának elősegítése.
Projekt tervezett befejezési dátuma

2020-01-31

BŐVEBBEN: http://euprojektek.hu/oriszentpeter/index.html?cel_id=2015