Magyarszombatfa Község Önkormányzata

9946 Magyarszombatfa, Fő út 66.

polgarmester.mszfa@gmail.com

+36 30 865 1550

Településképi Arculati Kézikönyv egyeztetése

Településképi Arculati Kézikönyv egyeztetése

Tájékoztatjuk az érdeklődőket és az érintett partnereket, hogy településünknek elkészült a település Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) véleményezési dokumentációja. Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a dokumentációt elérhetővé teszi a honlapon.

Tájékoztatom továbbá az érdekelteket arról is, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv  megalkotásának véleményezési szakaszában az Önkormányzat lakossági fórumot tart. A lakossági időpontjáról a megszokott módon értesülhetnek.

A Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban írásos javaslatot tehet, vagy véleményt nyilváníthat az érintett lakosság, a helyi civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak (és más partnerek) az alábbiak szerint:

papír alapon a polgármesternek címezve
e-mailben a jegyzo@oriszentpeter.hu címre küldött levélben
személyesen a lakossági fórumon.

A vélemények beérkezésének határideje a lakossági fórum utáni 8. nap.

Az egyeztetési anyagok megtekinthetők illetve letölthetőek településenként:

MAGYARSZOMBATFA EGYEZTETÉSI ANYAGA

Galéria